Brugernavn:
Password:

Gem login    Glemt dit password?   Få password

Referencer - rådgivning

Uddrag af virksomheder som vi har løst opgaver for de seneste år. Her finder du korte projektbeskrivelser og testemonials.


Titel: Window to the Future

Instituttet for Fremtidsforskning gennemgik en dialogbaseret scenarieproces med ledelsen i VELUX. Målet med processen var at identificere de trends og udfordringer som VELUX står overfor mod 2015. Scenarierne blev udviklet med henblik på at skabe nye perspektiver på produktudvikling, markedsudvikling og forretningsudvikling i VELUX.


Titel: Novo Nordisk Future Work

Projektet beskæftigede sig med fremtidens produktion af medicin og medicinalvarer, globalt og lokalt, med henblik på at forbedre konkurrenceevnen indenfor produktion i Danmark. Projektet bestod af analyser, workshops, scenarier og udvikling af mulige profiler for Novo Nordisk.


Titel: IKEA Business Explorer

Instituttet har gennem flere år stået for projektet IKEA Business Explorer. Projektet er et globalt udviklingsprogram for IKEA's finansielle ledere. Programmet består af analyser, strategisk træning, bibringelse af redskaber til at arbejde proaktivt med fremtiden.


Titel: Virksomhedens trusselsbillede

Med henblik på at give Siemens et billede af hvilke hændelser, der kan true 'Business Continuity' i fremtiden, har Instituttet udarbejdet en rapport, der beskriver de trusler, der kan få alvorlige konsekvenser for virksomheden. Siemens har tilbudt rapporten til deres kunder, som et bidrag til debatten om sikring og sikkerhed i danske og internationale virksomheder.


Titel: Fremtidens forstad

Studiet giver indsigt i de potentielle problemer som er forbundet med boliger til seniorer, lav mobilitet og urbanisering til inspiration for stat, lovgivere og andre interessenter. Studiet blev udviklet I tæt samarbejde med eksperter fra universiteter og repræsentanter for finansielle institutioner, arkitekter, entreprenører og kommuner. Formålet med projektet var at bidrage med konkrete redskaber til at håndtere fremtidens udfordringer; herunder udviklingen indenfor arbejdsliv, socialt liv og servicefunktioner. Projektet blev oprindelig bestilt af Økonomi- og Erhvervsministeriet.


Instituttet har lavet en række projekter for Barilla i Parma, Italien, om forskellige emner. Projekterne har især været workshops for forskellige medarbejdergrupper, med henblik på at inspirere til nytænkning indenfor produkt- og forretningsudvikling. Det seneste arbejde IFF lavede for Barilla var en workshopdag om tendenser indenfor fødevareområdet, efterfulgt af en rapport om emnet.


Titel: Kvinder og tabuer

Instituttet lavede et større sociologisk studie af hvilke faktorer der influerer kvinder, der lider af stressinkontinens. Studiet indbefattede kvantitative og kvalitative metoder og blev brugt af Boehringer-Ingelheim som baggrundsviden i forbindelse med den planlagte markedsføring af en ny medicin på det danske marked.


Titel: Fremtidsworkshop

I forbindelse med et større projekt, hvor Coloplast arbejdede med at identificere udviklingen for samfundet generelt og de deraf afledte konsekvenser for Coloplast mod hhv. 2020 og 2040, bidrog Instituttet med scenarieudvikling. Udviklingen af scenarier foregik i dialog med medarbejdere beskæftiget med kommerciel og teknologisk udvikling i virksomheden.


Titel: Danske Viden

Instituttet fungerede som videnspartner for Danske Bank i et projekt, som tog udgangspunkt i de udfordringer og muligheder som forretningsverdenen i Danmark står overfor i fremtiden. Fokusområderne var vækst og innovation. På konferencerne deltog samlet set mere end 1000 beslutningstagere fra både den private og offentlige sektor samt repræsentanter fra det politiske system i de forskellige regioner.

Testimonial: Projekt Manager Casper Simonsen:

"In the implementation of Danske Bank's 8 regional Danish Growth Conferences i 2005, our close co-operation with the Copenhagen Institute for Futures Studies has proved extremely valuable. In this connection, the Institute developed and presented 8 regional analyses with the theme "How do we create growth and innovation in the region?".

Titel: Fremtidens arbejde i transportsektoren

Formålet med projektet var at definere den fremtidige interne organisations- og kommunikationsstruktur på baggrund af en analyse af nye kunde- og medarbejderkrav hos DSB. Projektet inddrog trendanalyser og delvis interaktiv scenarieudvikling som en del af arbejdet.

Titel: Fremtidens businessforbruger

Projektets formål var at skabe et solidt beslutningsgrundlag for DSB i forbindelse med udviklingen af et businesskoncept ved at sætte fokus på fremtidige kundegrupper. Gennem en dialogbaseret scenarieproces blev problemstillingen belyst og et nyt Businesskoncept til InterCity og InterCityLyn togene defineret. I processens forskellige faser blev prisfastsætning, servicekoncept, togindretning, catering og kundefordele behandlet og Instituttet kom med bud på tilrettelæggelse af den fremtidige branding af det behandlede businesskoncept.


Titel: Fremtidens bolig, kontor og byggeri

Fritz Hansen har deltaget i et netværksprojekt for byggeri- og boligsektoren. Netværket arbejdede med fremtidige udfordringer, diskuterede megatrends og udviklede scenarier for sektoren.

Testimonial: Bjørn Stegger, Head of Product Development:

"Through participation in a network group and a range of other CIFS activities, Fritz Hansen has achieved insight, inspiration and visions regarding the home and workplace of the future. A good and important foundation for developing new types of furniture for the future. Our respect has grown for CIFS's ability to communicate its wide and relevant knowledge and experiences - and making it operational, applied and inspiring".

Titel: Pole Position

Instituttet for Fremtidsforskning har i samarbejde med Fritz Hansen udviklet og afholdt et træningskoncept i storytelling for en række af Fritz Hansens medarbejdere og partnere i Skandinavien. Træningen bygger på den narrative tilgang og gav deltagerne en række praktiske redskaber til brug i deres egen hverdag. Formålet med træningskonceptet var at styrke Fritz Hansens konkurrencemæssige fordel i markedet.


Instituttet har lavet en lang række mindre projekter for Gjensidige - tidligere Gjensidige NOR Forsikring. Der har især været tale om strategisk udvikling, sparring og kursusprægede aktiviteter. Arbejdet har været fokuseret på overordnede sociale analyser, megatrends og scenarier.


Titel: Industrien på 25 års sigt

Projektet bestod af en analyse af de fremtidige behov for uddannelse indenfor industrien. Resultatet af arbejdet er publiceret i en rapport, der opridser perspektiverne for Dansk Industri i et 25 års perspektiv, herunder også konsekvenserne af den teknologiske udvikling.


Titel: Scenarier for Københavns Lufthavns fremtid

Instituttet har bidraget med en dybdegående analyse af mulige trafikudviklinger set i lyset af den igangværende omstrukturering af europæisk og global luftfart.


Malmö Stad og Københavns Kommune

Titel: PraktikSwapØresund

Instituttet udarbejdede en evalueringsrapport for Malmø Stad og Københavns Kommune. Rapporten var en evaluering af et praktikforløb som de to byer havde tilbudt marginaliserede unge på begge sider af Øresund. Evalueringen bestod af en kvantitativ undersøgelse og en række kvalitative interviews. Rapporten fremlægger og analyserer undersøgelsesresultaterne og perspektiverer dem i forhold til fremtidens samfund og Øresundsregion.

Testimonial:

"The Copenhagen Institute for Futures Studies carried out an extensive qualitative and quantitative evaluation of PraktikSwapØresund*. The process was very creative, and the unique competence and knowledge that CIFS possesses has contributed much to make the result very rewarding. The evaluation will lead the way to further co-operation between the Copenhagen and Malmö municipalities in the future. The elaborate survey became a fundamental piece in deciding whether PraktikSwapØresund should continue in the future. The evaluation has played a central role in persuading the politicians in Malmö and Copenhagen that PraktikSwapØresund should continue. Government officials in Stockholm have also used the evaluation report."

* PraktikSwapØresund is a traineeship project for young people in the Copenhagen and Malmö municipalities.


Titel: 24 timers kreativitetstur

Instituttet for Fremtidsforskning og associerede medarbejder Niels Krøjgaard fra Problem Busters udførte et kreativitetseksperiment på 24 timer sammen med fem medarbejdere fra REDGREEN. Detailvirksomheden stod midt i en større omstrukturering og derfor indvilligede de i eksperimentet, hvis målsætning var at undersøge, hvorvidt man kan finde unikke løsninger på en virksomheds sværeste og mest fastgroede problemstillinger på kun 24 timer.

Testimonial: Henrik Skovsby, økonomidirektør i REDGREEN:

[...]Efter at have deltaget i projektet omkring problemløsning på en ny og meget anderledes måde i forhold til, hvordan vi normalt problemløser hos REDGREEN, har vi fem deltagere virkelig fået øjnene op for en ny tilgang [...] Projektet gav i sin helhed og ikke mindst de fem problemløsningsseancer klare indspark og løsninger til konkrete problemstillinger og dermed store skridt til fremskridt i virksomheden. Derudover havde vi alle et meget stort personligt udbytte af de fem seancer og hele forløbet.

Se filmen (ca. 4 min.)


Titel: Sparring på ÖRIB-projektet

I forbindelse med et større projekt om fremtidens Øresundsregion mod 2045 har Instituttet bidraget med sparring i form af en præsentation og en mindre rapport om de væsentlige overordnede udviklingstræk. Rapporten behandler især udviklingen indenfor teknologi og livsstil, men den kommer også ind på andre emner som arbejdsliv og transport.

Titel: Affaldshåndtering

Med henblik på at sætte miljøspørgsmålet på dagsordenen, minimere affaldsmængden og frembringe et kvalificeret beslutningsgrundlag i den henseende, bestilte Region Skåne en undersøgelse af affaldshåndteringen i Region Skåne. Undersøgelsen satte fokus på affaldshåndteringen indenfor sygehusene og bestod af en kortlægning og sammenligning af affaldsmængder og affaldshåndtering på sygehuse i Region Skåne og omverdenen. Rapporten indeholder økonomiske beregninger og danner grundlag for arbejdet med at udvikle økonomisk og miljømæssigt holdbare strategier for fremtiden.

Testimonial: Group Executive Staff Ann-Kristin Ekholm, Environmental Manager and Kristina De Geer, Environmental Manager:

"During the second half of 2004, the Institute has made a study on how waste is handled at hospitals in the Oresund Region, commissioned by Region Skane. The subsequent report includes an extensive collection of data, and a following analysis showing valuable results, including cross-border comparisons. The study will lead the way in the future concerning following waste flows. Important contacts have been made between Swedish and Danish hospitals for benchmarking. The cooperation has inspired to further studies surrounding the subject."

Sekretariat für Zukunftsforschung

Titel: Success Factors of Virtual Enterprises

IFF har deltaget i det europæisk projekt om virtuelle virksomheders succesmuligheder. Instituttet dækkede Skandinavien og foretog en analyse af skandinaviske virksomheder blandt andet baseret på interviews med virksomhederne, deres kunder og samarbejdspartnere. Projektet er udført for Sekretariat für Zukunftsforschung og støttet af Bundesministerium für Bildung und Forschung i Tyskland.


Titel: Identifikation af nye forretningskoncepter

Instituttet gennemførte en dialogbaseret innovationsproces for Skanska Projektudvikling, Sverige. Formålet med projektet var en identificering af nye forretningskoncepter der er løst eller fast koblet til fast ejendom i Sverige og Danmark. Projektet blev udført i tæt dialog med kunden, og resulterede i en række forslag til nye potentielle forretningsområder.


Titel: The Future Work Environment for the Medico Sector

Instituttet for Fremtidsforskning gennemførte et 2-dags seminarium for Swedish Orphan International AB. Temaet for seminariet var 'Fremtidsvæksted: teamwork, forandringsparathed og arbejdsmarked'. Oplæggene var alle fremtidsrettede og stillede dermed krav til at deltagerne var med til at tænke utraditionelt og være forandringsparate.

Testimonial: Bo Jesper Hansen, President, CEO, MD, PhD:

"In a situation with re-organisation in order to insure the organization against future challenges and demands, the Institute's planned workshops with descriptions of future megatrends, scenarios, and flex-cultural competencies has proven crucially important for the organization's understanding of its future work environment."

Testimonial: Michael K. Rasmussen, Head of Group Communications & Brand Management:

"The VELUX Group has in connection with our long-term strategic planning worked with CIFS in describing our future environment through a dialogue-based scenario process. The scenario process supplements and challenges the traditional strategic expression in a new and exciting way. It provides excellent insight into some of the challenges we can expect to face in the longer term, and the scenarios have functioned as catalysts for relevant discussions and effective filters for evaluating strategic alternatives. Working with CIFS has been rewarding, and in particular their ability to view and describe the world from different viewpoints is inspiring."

Titel: Aalborg Branding

Instituttet har været en aktiv medspiller i Aalborgs brandingproces. Arbejdet tog udgangspunkt i en scenarieproces, der havde til hensigt at kaste lys på forskellige udviklingsmuligheder, generere ideer til fremtidens Aalborg og ikke mindst at implementere brandingprocessen blandt borgere og interessegrupper, for på den måde at få alle til at bidrage til at gøre Aalborg til en attraktiv og dynamisk by i fremtiden.


Titel: Scenarier år 2015

Projektet resulterede i en jubilæumsbog, udgivet i anledning af skolens 200 års jubilæum. Bogen blev udarbejdet som afrapportering af en omfattende dialogbaseret scenarieproces om Ålborg Tekniske skoles fremtid med særligt fokus på de enkelte fagområder. Med udgangspunkt i scenarierne er der for skolens ti underinstitutioner tegnet profiler, der viser deres forskellige fremtidsperspektiver.
Rådgivning

Hvad vi tilbyder

Referencer

Cases

Bookmark and Share

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen.
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser | Foredrag | Magasiner | Rapporter | Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt | Medarbejdere | Presse | Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk
Instituttet for Fremtidsforskning | Landgreven 3 | 1301 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk